AJANS ÇERKEŞ

Çerkeş SYDV Geçici Personel Alımı İlanı

Çerkeş SYDV Geçici Personel Alımı İlanı

14 Mart 2020 19:06

Çerkeş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 1 Adet Geçici Personel Alım İlanı

İLANEN DUYRULUR
 

Çerkeş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 2020 yılı Bakımeli SYDV projesi kapsamında istihdam edilmek üzere 1 adet geçici personel temini gerçekleştirilecektir.

 

 ARANAN ŞARTLAR
 

1. Türk Vatandaşı olmak

2.En az ilkokul mezunu olmak

3.Yaşlı bakım ve ya Engelli Bakım sertifikasına sahip olmak(Lisans Eğitimi almış adaylar için transkript ile belgelemek) ( Zorunlu olmayıp tercih sebebidir. )

4.Çerkeş İlçesinde ikamet etmek,45 yaş altı olmak

5.İşin niteliği nedeni ile kadın olmak

6.Adli sicil kaydı bulunmamak

7.Aday personellin daha önce benzer iş tecrübesi bulunması tercih sebebidir.

8. Alınacak personel  aktif araç kullanabilen adaylar içinden seçilecektir.

 

 BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER
 

Aşağıda istenen belgelerin asıllarının bizzat getirilmesi durumunda ilgili personelimiz tarafından aslına uygunluğu kontrol edilip tasdik edilecek, mülakat tarihine kadar asıllarının verilmesi kaydıyla istenilen belgelerin fotokopileri de verilebilecektir. Bir dilekçe ekinde,

1 . Özgeçmiş.

2 . Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı

3 . Nüfus cüzdanı sureti,

4 . 2 adet vesikalık fotoğraf,

5 . Varsa iş deneyim belgeleri,

6 . Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmadığına dair Sağlık Raporu, (Sınavı kazanan adaylardan sınav sonrası istenecektir)

7. Sabıka kaydı.

8. Ehliyet zorunlu olup aktif araç kullanılması gerekmektedir.

9. Hasta Bakım veya Engelli Bakım Sertifikası

 

 SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER
 

1- Başvuruda bulunacak adaylar yukarıda sayılan belgeler ile birlikte Çerkeş İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına şahsen 20.03.2020  günü saat 17.00'a kadar başvuracaklardır. Bu tarihten sonra ya da eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2- Aranan şartları taşımayanlar ile istenilen belgeleri ibraz edemeyenler sınavı kazanmış olsalar da, kendileri ile sözleşme yapılmayacaktır.

3- İstenilen şartları taşıyan adaylar mülakata çağrılacaktır. Mülakat 25.03.2020 tarihinde yapılacak olup, mülakata girmeye hak kazanan adaylar www.cerkes.gov.tr adresinden duyurulacak, posta yolu ile bildirim yapılmayacaktır. Adayları değerlendirilirken, öncelikli olarak özel koşullara sahip olan adaylara öncelik verilecek, sıralamada özel koşullardaki niteliklerin sıralaması dikkate alınacaktır.
 

Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakla serbesttir.

#çerkeş #sydv #geçici #personel #alımı #ilanı