AJANS ÇERKEŞ

Son Başvuru Tarihi 19 Temmuz

Son Başvuru Tarihi 19 Temmuz

11 Temmuz 2019 19:58

Çerkeş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Geçici Personel Alım İlanı

Çerkeş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından hazırlanan `Bakım Eli SYDV 4 Projesi `çerçevesinde 3294 sayılı kanun kapsamındaki yardıma muhtaç yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın bakım işlemlerini hanelerinde gerçekleştirmek üzere 6 ay süre ile istihdam edilecek 3 personel ile ilgili olarak ;  geçici süre ile çalıştırmak üzere personel temini gerçekleştirilecektir.

B) ARANAN ŞARTLAR

1. Türk Vatandaşı olmak

2. En az ilkokul mezunu olmak

3. Yaşlı bakım  ve ya Engelli Bakım sertifikasına sahip olmak(Lisans Eğitimi almış adaylar için transkript ile belgelemek) (Zorunlu değil ancak tercih sebebidir)

4. Çerkeş İlçesinde ikamet etmek, 45 yaş altı olmak

5. İşin niteliği nedeni ile kadın olmak

6. Adli sicil kaydı bulunmamak

7. Aday personellin daha önce benzer iş tecrübesi bulunması tercih sebebidir.

8. En az 1 personel aktif araç kullanabilen adaylar içinden seçilecektir.

C . BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

Aşağıda istenen belgelerin asıllarının bizzat getirilmesi durumunda ilgili personelimiz tarafından aslına uygunluğu kontrol edilip tasdik edilecek, mülakat tarihine kadar asıllarının verilmesi kaydıyla istenilen belgelerin fotokopileri de verilebilecektir. Bir dilekçe ekinde,

1  . Özgeçmiş.

2  . Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı

3  . Nüfus cüzdanı sureti,

4  . 2 adet vesikalık fotoğraf,

5  . Varsa iş deneyim belgeleri,

6  . Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmadığına dair Sağlık Raporu, (Sınavı kazanan adaylardan sınav sonrası istenecektir)

7 . Sabıka kaydı.

8 . Ehliyet (Zorunlu değil ancak tercih sebebidir)

D . SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

1-     Başvuruda bulunacak adaylar yukarıda sayılan belgeler  ile birlikte Çerkeş İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na  şahsen 19.07.2019 günü saat 17.00'a kadar başvuracaklardır. Bu tarihten sonra ya da eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2-  Aranan şartları taşımayanlar ile istenilen belgeleri İbraz edemeyenler sınavı kazanmış olsalar da, kendileri ile sözleşme yapılmayacaktır.

3- İstenilen şartları taşıyan adaylar mülakata çağrılacaktır. Mülakat 24.07.2019 günü yapılacak olup, mülakata girmeye hak kazanan adaylar www.cerkes.gov.tr adresinden duyurulacak, posta yolu ile bildirim yapılmayacaktır. Adayları değerlendirilirken, öncelikli olarak özel koşullara sahip olan adaylara öncelik verilecek, sıralamada özel koşullardaki niteliklerin sıralaması dikkate alınacaktır.

Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakla serbesttir.

#çerkeş #sosyal #yardımlaşma #dayanışma #vakfı #tarafından #personel #alımı #yapılacak