AJANS ÇERKEŞ

Mesleki Çalışma Programları Devam Ediyor

Mesleki Çalışma Programları Devam Ediyor

01 Temmuz 2019 09:34

Mesleki Çalışma Programları Devam Ediyor

Çankırı’da İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Ortaöğretim, Mesleki Teknik, Ortaöğretim ve Din Öğretimi kurumlarında görev yapan tüm yönetici ve öğretmenlerimize yönelik olarak Haziran 2019 dönemi mesleki çalışma programı oluşturuldu.

“Mesleki çalışma programı planlaması Bakanlığımızca yapılan takvim doğrultusunda Haziran 2019’un ikinci haftasından itibaren her kademedeki öğretmenlerimizle yapılan toplantılarla başlamıştır.

Mesleki çalışmalarda tüm yönetici ve öğretmenlerin eğitim ve öğretimin niteliğini geliştirmek ve verimliliğin arttırmak, öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak, yenilenen, güncellenen öğretim programları hakkında öğretmenlerin bilgilenmelerini ve içeriğini müzakere etmelerini sağlamak, eğitim ve öğretim uygulamalarındaki iyi örneklerin paylaşılmasını sağlayarak özgün çalışmaları geliştirmek, öğretmenlerin bireysel gelişimlerine katkı sağlamak, eğitim ve öğretim süreçlerinde karşılaşılan sorunları tespit etmek ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmek amaçlanmıştır.

Ayrıca iki hafta boyunca okullarımızın tümünde yapılan okul programlarının yanı sıra bütün eğitim kademelerinde özel eğitim uygulamaları, okul aile iş birliği, teknoloji ve madde bağımlılığı, okul tabanlı afet eğitimi, kariyer rehberliği, ergenlik çağında bulunan öğrencilere yönelik sınıf yönetimi ve disiplin, ergenlerle iletişim, öğrencilerin sosyal ve kültürel etkinliklere yönlendirilmesinin ders başarısına etkisi, sınav kaygısı, okulda ilk yardım, etkin sınıf ve okul yönetimi, liderlik ve örgüt kültürü, okullarda kriz yönetimi, değerler eğitimi, bireyselleştirilmiş eğitim programları, güncellenen öğretim programları, müze ziyaretleri, çocuğa yönelik ihmal ve istismarın önlenmesi, doğada öğrenelim isimli çalışmalar, eğitimde zaman yönetimi ve akademik başarı gibi eğitimler planlanarak tüm yönetici ve öğretmenlerimizin mesleki çalışma dönemini üst düzeyde yararlı geçirmeleri amaçlanmıştır.

Emek ve gönül veren tüm eğitim çalışanlarımızı yapılan çalışmalar nedeniyle kutlar, sağlık ve huzur dolu günler dileriz.”

#mesleki #çalışma #programları #devam #ediyor